Tuesday, December 27, 2011

::. peta dan kompas

perjalanan benar perlu dipandu peta dan kompas. dan hakikat sebenarnya pembacaan itu memang tidak cukup. masih perlu yakin diri masih juga perlu pengalaman lalu buat pedoman juga tafsiran serta andaian kira-kira berlaku perkara tidak terjangka sebagai persediaan.
::. ilham tulisan the wise AJ

No comments: